Events

Łukasz Fruczek - artforpeace artist

Sztuka Wyboru
01/06/2023 Berlin

Coming soon!

Film-archiv click here! Łukasz Fruczek "Insomnia" Gdańsk Sztuka Wyboru 2016

Romuald Koperski - Prezentacja filmu KOLOS

Romuald Koperski
23/02/2023 Gdańsk

Zaproszenie na zwiastun nowego filmu o Romualdzie Koperskim "Kolos". Już wkrótce prezentacja całego filmu.

Film presentation trailer/zapowiedź - Click here!

Film presentation trailer/streszczenie - Click here!

NIE/WIDOCZNE KOBIETY - ZNAKI DLA POKOJU

Fot. Zuzana Krizalkovicova
30/06/2022 Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdańsku, ul. Starowiejska 15/16

PERFORMATYWNOŚĆ MATERIALNA (nie tylko) W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

Wkład artystek i badaczek nauk humanistycznych do bieżących wydarzeń.

W czwartek 30 czerwca 2022 o godzinie 17:00 Magdalena Wenta wygłosi wykład w Towarzystwie Polsko-Niemieckim w Gdańsku, prezentując projekt filmowo-wystawienniczy NIE/WIDOCZNE KOBIETY- ZNAKI DLA POKOJU.

Projekt jest oparty na książce Material Performativity in Contemporary Art / Red.Zuzana Križalkovičová / Współautorzy: Katarina Balunova, Camillo Breiling, Hannah Bruckmüller, Synne Genzmer, Richard Kitta i Magdalena Wenta

Performatywność materialna, czyli zdolność materii do inicjowania działań jako zjawisko świata otwartego w twórczości współczesnych artystek i humanistek będzie uwidoczniona w formie projektu filmowego i wystawienniczego. Film dokumentuje proces tworzenia wystawy, a jednocześnie ma na celu uczynienie głosów kobiet dotyczących wydarzeń bieżących słyszalnymi i widocznymi.

Kraje uczestniczące to Polska, Słowacja, Czechy i Węgry, tzw. grupa wyszehradzka (V4). Trzy kraje graniczą z Ukrainą i są teraz bezpośrednio dotknięte skutkami wojny. Uchodźcami są głównie kobiety i dzieci.

Z jednej strony dochodzi do rozdzielenia rodzin, z drugiej pojawia się również agresja powodowana strachem w krajach docelowych ucieczki. Wojny mają długofalowe skutki na stosunki międzyludzkie, które należy po zakończeniu wojny obiektywnie ocenić.

Na wystawie chcemy pokazać, że sztuka może mieć również wpływ na pokojowe współistnienie ludzi. Wojny to zbrodnie i emocje. Sztuka XXI wieku opiera się na przedstawianiu emocji. Pomysłodawczynami projektu są Zuzana KrižalkovičováMagdalena Wenta.

PREVIEW IX - targi sztuki współczesnej

Fot. Franziska Wenta
04/06/2020 Dawna Stocznia im. Lenina w Gdańsku

Globalizacja versus Człowiek

Człowiek dąży do tego, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby takie jak poczucie bezpieczeństwa, czysta woda, czyste powietrze, zdrowa żywność, ale i te niematerialne jak przynależność do wspólnoty i urzeczywistnianie swoich marzeń. Zdarza się, że w świecie “współczesnej globalizacji”, kiedy pozornie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, człowiek często czuje się zagubiony w poszukiwaniu poczucia szczęścia.

Globalizacja istnieje od tysięcy lat. Dawno temu towary wędrowały Jedwabnym i Bursztynowym Szlakiem we wszystkie kierunki świata. Wzdłuż tych szlaków handlowych znajdowały się wielkie targowiska, które ułatwiały międzynarodową wymianę towarów, w tym handel dziełami sztuki. Dziś handel dziełami sztuki odbywa się m.in. na międzynarodowych targach. Naszą ideą jest jednak zorganizowanie wędrujących (mobilnych) międzynarodowych targów sztuki.

Pierwsza historyczna edycja takich mobilnych targów sztuki współczesnej została zaplanowana na czerwiec 2020 r. w Gdańsku. Pandemia (COVID-19) przerwała nasze przygotowania do targów. Niezależnie od tego chcemy w tym miejscu podsumować główne cele naszego projektu, który chcielibyśmy kontynuować w bliżej nieokreślonym czasie.

  1. Stworzenie nowej mobilnej formy targów międzynarodowych - wędrującej wioski sztuki, która będzie gościła w różnych miejscach na świecie; targi miały na celu przybliżenie współczesnej twórczości z różnych regionów naszego globu.
  2.  
  3. Podkreślenie, że sztuka może być elementem dialogu na międzynarodowym parkiecie dyplomatycznym, który pozwoli podzielić się doświadczeniami i pomoże znaleźć nowe rozwiązania istniejących problemów globalnych.

Idealnym miejscem narodzin tego dużego przedsięwzięcia okazał się polski Gdańsk. Czuć tutaj prawdziwie polską duszę, która w swej słowiańskiej głębi jest pełna troski o dobro drugiego człowieka i o zachowanie wspólnych wartości ludzi otwartych na świat.

Do współpracy przy pierwszej edycji targów w Gdańsku zaprosiliśmy polskie Akademie Sztuk Pięknych. Artyści zajmujący się malarstwem, rzeźbą, szkłem i ceramiką oraz grafiką, fotografią i nowymi mediami biorą udział w konkursie pod tytułem Globalizacja versus Człowiek. Koordynatorem konkursu był Rafał Warzecha, artysta związany z Wydziałem Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 

Celem wydarzenia jest pokazanie przez sztukę jaką rolę odgrywa człowiek w globalnym świecie.

PREVIEW X - targi sztuki współczesnej

Program
13/10/2018 Hotel Marriott Sopot, Bitwy pod Płowcami 59

Pierwszym wydarzeniem, zapowiadającym inicjatywę, było Preview X Art Vertical. W 2018 roku odbyła się kilkudniowa wizyta Lorenzo i Marii Eleny Rudolfów w Gdańsku. Małżeństwo przez  ostatnie osiem lat z sukcesem tworzyło Art Stage Singapur i Art Stage Jakarta – targi promujące współczesną sztukę Azji Południowo-Wschodniej. Podczas konferencji zorganizowanej dla kolekcjonerów i miłośników sztuki Lorenzo Rudolf wygłosił znaczącą prelekcję pt. Art World Quo Vadis? Całość uświetnił występ taneczny Jadwigi Możdżer i wypuszczenie na znak dialogu białych gołębi pokoju.